Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie zaprasza osoby starsze, samotne, niepełnosprawne na spotkanie opłatkowe z Wójtem Gminy Boronów w dniu 8 grudnia 2022r. o godz. 11.00 do sali OSP w Boronowie.