Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

Jakie należy spełnić warunki i jakie dostarczyć dokumenty?

  • Świadectwo Chrztu Świętego (nie starsze: niż trzy miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym oraz potwierdza fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • Świadectwo z katechezy z zakresu ukończenia szkoły średniej.*
  • Należy wysłuchać nauk przedślubnych, wszystkich czterech tematów. 
  • Odbyć trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego *
  • Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych 
  • Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
  • Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
  • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.


* Nie dotyczy małżonków w podeszłym wieku.