ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.
„Konserwacja drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami drewnianego kościoła z XVI wieku p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie",
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków