W czwartek /8.06./ przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Bezpośrednio po Mszy o godz. 8.30 wyruszy Procesja Bożego Ciała. Trasa tegorocznej procesji przebiegać będzie ulicami: Wolności, Niwską, Krótką, Polną, Szkolną i wróci na ul. Wolności do kościoła. Na trasie zatrzymamy się przy czterech ołtarzach I. przy sklepie El Młyn p. Brol II. p. Robak ul Niwska III. p. Machoń ul. Polna IV. p. Czernecki ul Wolności. Na procesję zapraszam poczty sztandarowe, strażaków, dzieci komunijne, Dzieci Maryi, dzieci sypiące kwiatki, ministrantów oraz Parafian i Gości przebywających w naszej Parafii. Proszę zwyczajem minionych lat przygotować ołtarze i udekorować trasę procesji.