W tym roku procesja Bożego Ciała wyruszy z kościoła i przejdzie ulicami: Wolności, Niwską, Krótką, Polną, Szkolną i wróci na ul. Wolności do kościoła. Na trasie zatrzymamy się przy czterech ołtarzach I. przy sklepie El Młyn p. Brol II. p. Robak ul Niwska III. p. Machoń ul. Polna IV. p. Czernecki ul Wolności.

Proszę o przystrojenie trasy przejścia tegorocznej procesji teoforycznej.