Bardzo proszę, aby u zarządcy cmentarza uregulować zaległe opłaty za miejsca nagrobne, jeśli ma być nadal kontynuowana rezerwacja grobu.