Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych przy pogrzebie opłaca się dane miejsce na 20 lat. Taki czas wynika z przepisów prawa. Po tym okresie grób może zostać zlikwidowany. By tego uniknąć uprawnieni powinni przed upływem terminu zgłosić chęć uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat. Jeśli rodziny wyrażają taką wolę utrzymania grobu proszę uregulować opłaty u zarządcy cmentarza do końca roku 2023.