Sakrament Małżeństwa

Z nauki Kościoła

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Przygotowanie do świadomego przyjęcia sakramentu małżeństwa

Nauki przedślubne. By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych, prowadzonych przy parafiach. Tego wymagają nie tylko przepisy kościelne ale także odpowiedzialność za współmałżonka, powstającą rodzinę i poważne podejście do świętego sakramentu małżeństwa. W naszej parafii nauki przed ślubne odbywają się raz na kwartał zgodnie z ogłoszeniami duszpasterskimi.

Poradnia Życia Rodzinnego. Przy naszej parafii działa taka poradnia. Prowadzą ją dwie Panie przygotowane do prowadzenia takiej poradni, z którymi narzeczeni powinni skontaktować się telefoniczne i umówić się na spotkania przedślubne. Numery telefonów i nazwiska Pań prowadzących spotkania podane są w gablotce parafialnej.

Dzień Skupienia. W parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku raz na kwartał organizowany jest Dzień Skupienia dla narzeczonych z naszego woźnickiego dekanatu. Daty i godziny takich spotkań wywieszone są w gablotce parafialnej. Narzeczeni powinni uczestniczyć w jednym takim spotkaniu bez względu na termin.

Spisanie protokołu przedślubnego

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, którą można z proboszczem ustalić dużo wcześniej. Narzeczeni powinni posiadać dowód osobisty, świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące /świadectwo to dostarczają tylko nowożeńcy ochrzczeni poza parafią, w której zawierany jest ślub/, kościelne świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej kasy ukończonej szkoły, zaświadczenia z USC w Boronowie /jeżeli jest to ślub konkordatowy/. Zaświadczenia z USC ważne są tylko 3 miesiące od daty wystawienia. Jeżeli narzeczeni uczestniczyli wcześniej w naukach przed ślubnych lub w Poradni Życia Rodzinnego lub w Dekanalnym Dniu Skupienia w Kaletach-Jędrysku to powinni również dostarczyć potwierdzenia uczestnictwa w w/w spotkaniach. Po spisaniu protokołu przedślubnego wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych zapowiedzi /przez kolejne trzy niedziele/. Protokół przedmałżeński i zapowiedzi mają wyeliminować ewentualne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. Świadkami sakramentu małżeństwa są dwie dorosłe osoby. Przed ślubem narzeczeni, świadkowie, krewni i zaproszeni goście winni przystąpić do spowiedzi by godziwie uczestniczyć w obrzędzie zawierania świętego sakramentu małżeństwa. Tego wymaga powaga sytuacji. Narzeczeni przed ślubem powinni przyjąć sakrament bierzmowania. Zawierany sakrament małżeństwa jest dalszym krokiem w życiu sakramentalnym chrześcijanina. Po chrzcie, pokucie, przyjęciu Najświętszej Eucharystii i bierzmowaniu, małżeństwo staję się kolejnym momentem zaproszenia błogosławiącego małżonków Chrystusa w ich małżeńskie i rodzinne życie.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w czasie nauk przedślubnych lub w kancelarii parafialnej.

Please publish modules in offcanvas position.