Sakrament Chrztu Świętego

Z nauki Kościoła

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu pierworodnego, odrodzeni jako dzieci Boże, stajemy się członkami Chrystusowego Kościoła i stajemy się uczestnikami Jego posłania.

Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek religijnego wychowania dziecka. Wychowanie religijne posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia dziecka. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Chrztu należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła w tym wziąć udział. Powinni być wtedy obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również rodzina, krewni, przyjaciele. W chrzcie dziecka uczestniczyć powinni także parafianie. Jasno wyrażają to „Obrzędy Chrztu Dzieci”. Najbardziej stosownym czasem udzielania chrztu jest Eucharystia.

W dniu chrztu bezpośrednio przed Mszą z udzielaniem sakramentu, należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. Na takiej Mszy rodzice z dzieckiem oraz rodzice chrzestni mają zarezerwowane miejsce w pierwszej ławce.

Co należy przygotować?

Przed chrztem należy zakupić świecę gdyż za pomocą świecy w czasie chrztu będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę, znak czystości i łaski uświęcającej, którą matka chrzestna w odpowiednim momencie nakłada na dziecko. Świece i białe szatki można zakupić w większości sklepów z dewocjonaliami.

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które same przyjęły sakrament chrztu św., Eucharystii, bierzmowania, są osobami wierzącymi i praktykującymi aby być wzorem religijnego życia dla dziecka. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mające nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany minimalny wiek to 16 lat.

Kto i kiedy zgłasza chrzest i jakie dokumenty należy przedstawić?

Dziecko do chrztu zgłasza w kancelarii parafialnej ojciec dziecka w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Należy przedstawić akt urodzenia dziecka. W kancelarii ustala się dzień chrztu św. oraz termin uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej /obowiązkowej/. W spotkaniu tym maja obowiązek uczestniczyć rodzice i chrzestni dziecka. W naszej parafii spotkania rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka mają miejsce raz w miesiącu zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi. Tłumaczenie „nie wiedziałem” świadczy o nie uczęszczaniu na Msze niedzielne. Chrzestni z daleka mogą uczestniczyć w takim spotkaniu w swojej parafii przynosząc odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli chrzestni mieszkają w innej parafii powinni wcześniej zgłosić się do swojego Proboszcza po zaświadczenie dla ojca lub matki chrzestnej. Jest ono świadectwem religijności i na tej podstawie można być dopuszczonym do godności chrzestnego. Z tym zaświadczeniem należy przed dniem chrztu przystąpić do sakramentu pokuty. Przystępując do spowiedzi należy przed jej rozpoczęciem powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź ojca lub matki dziecka przed chrztem lub spowiedź ojca lub matki chrzestnej i dać do podpisu stosowny dokument. Wszelkie zaświadczenia należy złożyć w kancelarii parafialnej w ostatnich dniach przed chrztem dziecka. Nie dopuszczalne jest aby w dniu chrztu rodzice i chrzestni nie przystąpili do Komunii Św. Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć na nauce przed chrzcielnej.

Please publish modules in offcanvas position.