W tym tygodniu przypadają Dni Krzyżowe. Kościół modli się o urodzaje. W ramach nabożeństwa majowego o godz. 17:30 rozpoczyna się nabożeństwo przy krzyżach w poniedziałek ul. Niwska, wtorek przy kościele, środa ul. Ligonia. W razie niepogody, nabożeństwa odbędą się w kościele.