W czwartek uroczystość ku czci MB Fatimskiej. Różaniec Fatimski o godz. 17.15. Msza zbiorowa ku czci MB Fatimskiej o godz.18.00, na którą przynosimy świece.

Zapraszam do udziału. Kancelaria w tym dniu nieczynna.

Msza Fatimska 13.06.2024

 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą Opiekę, zdrowie, błogosławieństwo dla rodzin Skolik, Weintrit, Rzepka, Kałuża, Hadyk, Swoboda, Podgórna
 2. Do Bożej Op. i MBF z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne łaski Bogu wiadome. Jezu, Ty się tym zajmij.
 3. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla rodziny Romańczyk.
 4. Do Bożej Op. przez MBF z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Matyldy i Stefana oraz dzieci z rodzinami.
 5. Do Bożej Op. przez MBF z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla ks. proboszcza Krzysztofa, ks. seniora Jerzego, ks. proboszcza Rudolfa, ks. seniora Lucjana, ks. Adama, ks. Łukasza, ks. Krzysztofa, ks. Rafała, ks. Daniela, ks. Marcina, Ojca Teofila.
 6. Do Bożego Mił. za przyczyną MBF, z podz. za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą Opatrzność, dary Ducha Św., łaskę zdrowia, bezpieczeństwa, pełnienia woli Bożej, wierności dla rodzin Myrcik, Kapol i wszystkich bliskich.
 7. Za wstaw. MBF z prośbą do Bożego Mił. jako dziękczynno-błagalna za wszystkie dotychczasowe otrzymane łaski, dary, Bożą miłość, opiekę, błogosławieństwo, za wszelką otrzymaną pomoc, obronę przed złem dla Bogdana, Romana, Grzegorza i Renaty, Damiana i Łukasza, Piotra z całą rodziną oraz z prośbą do Boga, Ojca Niebieskiego o nawrócenie wszystkich grzeszników na całej ziemi.
 8. Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, dary, Bożą miłość, opiekę, błogosławieństwo oraz wszelką otrzymaną pomoc, obronę przed złem, z prośbą o dalsze Boże dary, błogosławieństwo, pomoc, Boże Miłosierdzie i zdrowie dla wszystkich z całej rodziny oraz o nawrócenie wszystkich grzeszników.
 9. Do MBF podziękowanie za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla całej rodziny.
 10. Do Bożej Op. za wstaw. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla mnie, dzieci z rodzinami i dary Ducha Św. dla wnuczek i prawnuka.
 11. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę dla rodzin Myrcik, Podstolec i Klecha.
 12. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla rodzin Przywara i Czupał.
 13. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny oraz o dary Ducha świętego dla wnuków i prawnuków oraz za wstawiennictwem św. Krzysztofa opiekę dla kierowców
 14. Do MBF podziękowanie za otrzymane łaski i zdrowie. Za Dorotkę i Babcię z okazji urodzin, o szczęśliwe zdanie egzaminów dla wnuczki Magdaleny. Dziękując za szczęśliwe rozwiązanie wnuczki i opiekę dla syna i Dominiki
 15. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Piełot, Sowa, Grządziel, Hutsch, Susek
 16. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Oliwi, Leny, Karoliny, Miłosza, Nikodema
 17. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Bula, Wróbel, Bogacki, oraz o dary Ducha Św. dla wnuków
 18. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Bełkot, Skolik, Rogocz, Myrcik
 19. Do Chrystusa dobrego Pasterza przez MBF z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla ks. Krzysztofa, ks. Jerzego, ks. Eugeniusza, ks. Adama, ks. Edwarda, ks. Łukasza, ks. Michała, ks. Bartłomieja, ks. Patryka oraz o nowe powołania
 20. Do Bożego Mił. za przyczyną MBF, z podz. za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą Opatrzność i zdrowie oraz dary Ducha Św., dla rodziny Myrcik
 21. Do MBF, z podz. za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla rodzin Lisiecki, Skiba, Grochowina, Hampel, Strzelecki
 22. Do MBF, z podz. za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Macieja, Pawła i Karoliny
 23. Do MBF, z podz. za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla rodzin Gorol, Machoń i Urzędniczok
 24. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i o dalsze zdrowie, opiekę dla męża z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny.
 25. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i dary Ducha Św. dla Michała Buchenfeld i całej rodziny.
 26. Do MBF z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.
 27. Do MBF o zdrowie, Boże bł. dla rodzin Sitek, Grobara, Ptak, Ledwoń, Mośny.
 28. Do MBF o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla wnuczek.
 29. Do MBF o zdrowie dla babci z okazji urodzin.
 30. Do Bożej Op. i MBF z podz. za zdrowie i Boże bł. dla dzieci z rodzinami.
 31. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze Boże bł. w int. Gertrudy i Helmuta z okazji 55. rocznicy ślubu oraz 80. urodzin Helmuta i Boże bł. dla synów z rodzinami.
 32. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, prosząc o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej dla rodz. Krawczyk, Brol, Wojsyk, Maruszczyk.
 33. Do MBF z prośbą o Boże bł., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża dla Bartka i Franka.
 34. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Bożeny i Janka z okazji urodzin.
 35. Do MBF o potrzebne łaski Boże. ,,Jezu, Ty się tym zajmij”.
 36. Do MBF o pokój na świecie.
 37. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 60 r. urodzin męża oraz o Boże bł. dla całej rodziny i dary Ducha Św. dla wnuka z ok. 7 r. urodzin.
 38. Do MBF i MBR z podz. za otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę i zdrowie dla rodz. Pietruszka, Sukiennik i Piekarski.
 39. Do MBF i MBNP prosząc o dary Ducha Św. dla Zosi, Ewy, Kuby, Franka i Łukasza.
 40. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł., dary Ducha Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej dla rodzin: Janik, Śledziona, Zienkiewicz, Szymczyk, Pura i Gontarz.
 41. Do MBF z podz. za dotychczasową opiekę i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł., dary Ducha Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej dla: Doroty, Arka, Łukasza z okazji urodzin.
 42. Do MBF z prośbą o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
 43. Do MBF z prośbą o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz o zgodę w naszej Ojczyźnie.
 44. Do MBF z prośbą o zdrowie, Boże bł., nieustającą opiekę Matki Bożej dla osób starszych, samotnych, chorych, przebywających w szpitalach i domach opieki społecznej.
 45. Do MBF i MBR z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę dla Łukasza Wróbla i Michała Bula z okazji urodzin.
 46. Do MBF i Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie w int. rodzin Filipczyk, Majchrzyk, Jantos, Pampuch.
 47. Do MBF o łaskę mądrości i spokoju na czas egzaminu maturalnego dla córki oraz oświecenie podczas wyboru dalszej drogi życiowej.
 48. W podz. za opiekę i zdrowie w rodzinie, z prośbą o dalsze wstaw. w trudnościach i problemach.
 49. Do Mił. Bożego za wstaw. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze boże bł. i zdrowie w int. rodzin Żuk, Gwóźdź i Hankus.
 50. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla rodzin: Piełot, Sowa, Grządziel, Hutsch, Susek.
 51. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny oraz o dary Ducha Św. dla wnuków i prawnuków oraz za wstaw. św. Krzysztofa o opiekę dla kierowców.
 52. Do MBF z podz. i prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i dary Ducha Św. dla Michała i Pawła Buchenfeld i całej rodziny.
 53. Do Bożej Op. za wstaw. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji rodzin Pluta, Wojsyk, Burek.
 54. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie, zgodę oraz nawrócenie na drogę wiary i dary Ducha św. dla prawnuków
 55. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie, szacunek z błog. Bożym dla całej rodziny.
 56. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. oraz uregulowanie spraw finasowych.
 57. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o powrót do zdrowia Krystiana.
 58. Do MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o rozwiązanie trudnej sprawy syna.
 59. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w intencji rodziny Rykała i dary Ducha Św. dla młodych.
 60. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł., dary Ducha Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej dla rodzin: Janik, Śledziona, Zienkiewicz, Szymczyk, Pura i Gontarz.
 61. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł., dary Ducha Św. i nieustającą opiekę Matki Bożej dla: Arka, Doroty, Łukasza z okazji urodzin i całej rodziny.
 62. Do MBF z prośbą o pokój dla: Ukrainy, Izraela, Palestyny i Strefy Gazy.
 63. Do MBF z podz. za szczęśliwy rok szkolny 2023/24 i z prośbą o nieustającą opiekę Matki Bożej w czasie wakacji, bezpieczeństwo i zdrowie dla: uczniów, nauczycieli, wychowawców, księży, katechetów i pracowników obsługi szkół i przedszkoli w naszej gminie.
 64. Do MBF z podz. za dotychczasową opiekę i z prośbą o dalsze zdrowie i spokojną starość dla: emerytów, starszych, chorych i samotnych.
 65. Do MBF z podz. za obfitość łask Bożych oraz za wysłuchanie próśb z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla nas, dzieci, wnuków i prawnuków
 66. Do Bożej Op. i MBF z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodzin: Podstolec, Urzeniczok, Maleska, Grabowski i Majchrzyk
 67. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie z okazji 80 ur.
 68. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie z okazji ur. dla Teresy oraz dzieci, wnuków, prawnuków i całej rodziny
 69. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rodz. Pietruszka, Sukiennik i Pilarski
 70. Do MBF z prośbą o zdrowie i Dary Ducha św. dla Zosi, Ewy, Franka i Łukasza
 71. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie z okazji ur. Kornelii, Anety i Marty
 72. Do MBF z prośbą o zdrowe dziecko i szczęśliwe rozwiązanie dla córki
 73. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla mamy i córki z ok. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny i Dary Ducha św. dla wnuka.
 74. Do MBF z prośbą o zdrowie i opiekę z okazji ur. dla Józefa, Rajmunda, Janusza, Agnieszki, Piotra, Joanny, Oli, Łukasza, Artura
 75. Do MBF z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo oraz opiekę dla rodzi Machoń, Myrcik, Masoń, Wacławek, Walenta, Klabis, Golaś.
 76. Do MBF z podz. za otrzymane łaski w int. Agnieszki z okazji ur. oraz z prośbą o dalsze Błog. opiekę i Dary Ducha św.
 77. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla solenizantów Józefa, Rajmunda, Janusza Bronisława, Oskara, Joanny i Anny
 78. Do Bożej Op. i MBF z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha św. w int. solenizantów Teresy, Nadii i Nikodema.
 79. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze opiekę w int. rodzin Warwas, Michalik, Majchrzyk, Łuzak, Czudaj
 80. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, dary Ducha św. dla Bartosza z okazji ur.
 81. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rodzin Krawczyk, Wojsyk, Brol, Maruszczyk.
 82. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, dary Ducha św. i opiekę Anioła stróża dla Bartka, Franka
 83. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. dla wnuka gnącego z okazji 1 ur.
 84. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, i Boże błog. dla mamy i teściowej.
 85. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie dla mamy Eufrozyny i rodzeństwa z rodzinami.
 86. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, dary Ducha św. dla wnuczek Hani, Zosi i Marty oraz wszystkich dzieci w rodzinie.
 87. Do MBF z podz. za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Joanny i Grzegorza z okazji rocznicy ślubu.
 88. Do MBF z prośbą o zgodę i pojednanie

Galeria zdjęć

wstecz